Bli frilansare – Från firma till aktiebolag

Marcus Olsson,

I över fem år drev jag min verksamhet som enskild firma innan jag omvandlade till aktiebolag. Några kanske tycker att det är lite märkligt att jag började som enskild firma eller att det tog så lång tid innan jag bytta bolagsform.

Men faktum är att nackdelarna med enskild firma egentligen är ganska få, samtidigt som man i vissa fall faktiskt underlättar för sig själv, i alla fall när man bara vill komma igång snabbt.

När man sedan väl väljer att ombilda till aktiebolag är det också relativt enkelt – men det kan finnas ett par saker man får ha i åtanke.

Fördelar med enskild firma

Jag anser egentligen att alla som tar steget till att bli egenföretagare kan starta som enskild firma utan några egentliga nackdelar. Med ett undantag – om man planerar att anställa från start.

Den största fördelen som jag ser det är att det är väldigt enkelt att räkna ut omsättning, vinst och därmed lön (vilket är i princip hela vinsten i enskilda firmor.) Det är bara att hålla undan momsen, ange rätt vinst för preliminärskatten hos Skatteverket som sedan mer eller mindre ger dig en summa som du ska betala in varje månad – och resten får man plocka ut.

Samtliga uppgifter anger man sedan på sin deklaration och bilagan NE.

Enskilda firmor är dessutom enkla att starta upp, det går snabbt och och inget kapital behövs.

Work desk

Att ombilda till aktiebolag

När man sedan går ifrån en enskild firma till aktiebolag – vad man gör är att man stänger ner sin firma (avregistrerar F-skatt och momsregistrering) och startar upp ett aktiebolag precis "som vanligt" med allt vad det innebär. Men, beroende på din verksamhet så kan det medföra vissa knepiga scenarion.

Har man t.ex. använt sig av expansionsfonder för att skjuta på skatter och annat så kan man få en ordentlig kvarskatt när man återför värdet av fonden (talar av egen erfarenhet...). Liknande gäller för periodiseringsfonder, dessa kan dock det nybildade aktiebolaget överta för att skatta på vid ett senare tillfället. Eventuella inventarier kan också övertas av aktiebolag (i somliga fall kan de behöva "köpas"/överlåtas från den tidigare firman – en s.k. inkråmsöverlåtelse).

Det är även värt att i god tid läsa på skillnaderna i hur särskilt löner hanteras i aktiebolag. I ett AB måste man t.ex. numera månadsvis registrera en arbetsgivardeklaration till skatteverket där avdragen skatt och arbetsgivaravgift ska framgå.

25 000kr i aktiekapital behövs även när man startar upp. Dock så bör inte detta vara ett problem om man har drivet en firma – man ska även inte direkt se det som en kostnad eftersom det utgör en del av bolaget, liksom inventarier etc. (med det sagt, understiger det egna kapitalet 50% av aktiekapitalet kan det bli tal om tvångslikvidation.)

Aktiebolag och pappersarbete

Den största skillnaden för i alla fall enmansföretag som man märker av i början när det gäller enskilda firmor och aktiebolag är förmodligen pappersarbetet. I grunden skiljer sig det kanske inte så mycket åt, men utöver en månatlig arbetsgivardeklaration ("Arbetsgivardeklaration på individnivå") är en årsstämma obligatorisk. Även en aktiebok ska upprättas och det är fler instanser som ska ta del av ens uppgifter, t.ex. Bolagsverket.

Som sagt, kanske inga jättekomplicerade saker; men vill man fokusera på sitt arbete och därmed lägger ut pappersarbetet på t.ex. en redovisningskonsult så blir det i slutändan en ganska stor kostnad initialt.

Det finns även betydligt striktare regler och avgränsningar mellan ett aktiebolags och ägarens pengar – ett AB får t.ex. absolut inte låna ut pengar till ägaren.

När man ska gå från enskild firma till aktiebolag

Detta är givetvis upp till vara och en. Men driver man en framgångsrik firma så kommer man förhoppningsvis förr eller senare nå en nivå där det helt enkelt blir mer lönsamt med ett aktiebolag – främst då ett AB ger vissa möjligheter i form av avdrag, aktieutdelningar och liknande som helt enkelt inte är möjligt i en enskild firma.

Det finns även de företagen som ser det som mer "seriöst" att samarbete med andra aktiebolag. Detta är egentligen aldrig något jag stötte på själv – de allra flesta som vill jobba med duktigt folk bryr sig mindre om bolagsformen, men jag vet ändå att de tankesätten förekommer.

Säljer man även tjänster på nätet där t.ex. ens org. nr. ska framgå på kvitton etc. så kanske man också kan ta en extra titt på aktiebolag. Som enskild firma så använder man som bekant ens personnummer, vilket kanske man inte vill använda publikt hur som helst i somliga fall.

Med allt detta skrivet – ska du starta eget, kör på en enskild firma om de förutsättningarna passar dig.

Har du däremot redan en enskild firma men har intre utrymmet att ta del av de extra avdragen som ett aktiebolag medför, tveka inte att fortsätta som EF. Det fungerar minst lika bra i 99% av fallen.

Uppdaterat 2019: Aktiekapitalet är nu sänkt till 25 000kr från tidigare 50 000kr.