Nederländerna förbjuder "zero-rates"

Marcus Olsson,

Lite drygt en månad har gått sedan Telia införde zero-rates för utvalda sociala medier-plattformar som de önskar prioritera i deras nät.

Nederländerna har dock valt att tolka de nya EU-direktiven om nätneutralitet helt annorlunda; där valde parlamentet här om dagen helt enkelt att förbjuda zero-rates och klassificera internet som en samhällsviktig infrastruktur som ska kunna användas på lika villkor för alla. Logiskt och helt rätt.

Liknande lagar bör utan tvekan stiftas snarast möjliga även här i Sverige.

Den 6:e juni släpper EU rekommendationer och riktlinjer för hur deras direktiv om ett öppet internet bör tolkas och implementeras. Vi kan ju i alla fall hoppas att zero-rates tas upp och adresseras på ett vettigt sätt.

Från Bits om Freedom:

The Dutch Lower House has approved a proposal from the government to prohibit zero rating. Zero rating is when telecom operators do not charge end customers for data used by specific applications or internet services but charge them for others. The Netherlands’ vote is in accordance with the country’s history of upholding strong net neutrality law, including the prohibition of zero rating.