ACME v2 and Wildcard Certificate Support is Live

Marcus Olsson,

Det tog någon månad extra, men äntligen så erbjuder nu Let's Encrypt wildcard-certifikat för den stora massan.

Vad detta innebär är att mer dynamiska applikationer där t.ex. ens användarnamn används som subdomän (foo.example.com, bar.example.com o.s.v.) numera kan dela på ett och samma certifikat – vilket i sin tur både underlättar hanteringen av sin applikation samtidigt som det sänker kostnaderna jämfört med traditionella SSL-utgivare där just wildcard-certifikat kan vara väldigt dyra och svåra att implementera.

Jämfört med de tidigare certifikaten utfärdade från Let's Encrypt så måste wildcard-certifikaten också verifieras genom en "DNS-01 challenge" via en TXT-record för aktuell domän.

Läs även deras inlägg ACME v2 Production Environment & Wildcards för en mer teknisk genomgång.