Wildcard Certificates Coming January 2018

Marcus Olsson,

Let’s Encrypt will begin issuing wildcard certificates in January of 2018. Wildcard certificates are a commonly requested feature and we understand that there are some use cases where they make HTTPS deployment easier. Our hope is that offering wildcards will help to accelerate the Web’s progress towards 100% HTTPS.

Äntligen finns det en tidsplan på när vi kan få se SSL-certifikat för wildcard-domäner hos Let's Encrypt, något som har varit starkt efterfrågat.

Redan idag har jag ~20 webbplatser som har certifikat genom Let's Encrypt – och sedan i höstas erbjuder jag alla mina kunder som väljer att hosta sig projekt gratis installation och underhåll av certifikat via Let's Encrypt (erbjuder givetvis certifikat genom andra utfärdare också om det är ett krav).

Hur som, mycket spännande att se hur stor del av webben som kommer att rulla på HTTPS i slutet av nästa år – redan idag så använder 58% av kryptering i form av HTTPS.

Läs också Utfasningen av HTTP har börjat på riktigt.