Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Post och Telestyrelsen

Telia slopar "fri surf"

Telia fälls för att bryta mot nätneutraliteten – Tre fortsätter dock sina marknadsfientliga metoder.