AI

AI, eller Artificiell intelligens är tekniken att bygga system eller robotar med vad vi människor uppfattar som intelligens. T.ex. att de kan tolka miljön runt omkring dem eller att hantera mänskliga koncept, språk och bilder.

Just nu växer tillgängligheten till AI och implentationen av dessa i rasande takt, mycket tack vara tillgången till allt mer kraftfulla datorer och foskare som ger åtkomst till deras forskning och AI-modeller (genom t.ex. OpenAI-initiativet.)

AI-avtal på esignering.se

Jag har nu lanserat AI-mallar på esignering.se, en tjänst där man helt enkelt låter en AI skapa avtals- och dokumentsmallar som man kan använda för elektroniska signaturer.

GPT-4

OpenAI har nu lanserat deras senaste AI-modell, GPT-4 som är en evolution av GPT-3.5. Inget jättestort nytt, men den kan numera t.ex. behandla bilder på egen hand.

OpenAI sänker sina priser

OpenAI sänker sin priser kraftigt för användandet av GPT-3. Detta innebär att ännu fler får möjligheten att testa och bygga integrationer emot deras kraftfulla AI.

GitHub Copilot går live

GitHubs AI-assisterande modul Copilot har nu lämnat sin beta och blivit en fullfjädrad kommersiell tjänst. $10 kostar det i månaden, något som i mitt tycke det är väldigt värt.

GitHub Copilot

Jag har i ett par dagar testkört Githubs Copilot – deras AI-lösning och verktyg för kodstöd. Och det är redan nu väldigt imponerande teknik.