GPT-4

Marcus Olsson,

OpenAI har nu släppt deras uppdaterade AI-modell, GPT-4.

GPT-3 och 3.5 har det senaste året kanske varit mest kända genom deras klient ChatGPT vilket har gett många fler tillgång till att pröva deras AI.

GPT-4 är nu tillgängligt direkt för dem som har tillgång till prenumerationen av "ChatGPT-4 Plus" samt Microsoft Bings chatbot. De har även börjat rulla ut det till oss API-användare, dock så är det en väntelista för åtkomst för stunden.

Vad är nytt?

Vad är då nytt i GPT-4? Egentligen inget revolutionerande som många hade hoppats på, OpenAIs CEO Sam Altman försöker även han hålla förväntningarna i schack.

Som kort sammanfattning kan man säga att GPT-4 är en mycket förfinad variant av GPT-3.5 som ska kunna ge mer precisa svar och leverera färre direkta fel eller påhittade fakta. GPT-4 kan även direkt i modellen tolka bilder tillsammans med text (svar och output är dock fortsatt begränsat till text) – det innebär att man inte längre behöver använda en mellanhand för att tolka bilder vid behov.

Det har även redan börjat dyka upp väldigt intressanta exempel på vad GPT-4 är kapabel till; eller vad sägs som att tolka en bild och leverera HTML+CSS för en komplett webbsida?

Hur många år till ska man som webbutvecklare ses som relevant innan man blir ersatt av AI? 10år? 5år? I morgon?