Internetstiftelsen säger nej till nya registrarer

Marcus Olsson,

Internetstiftelsen valde i juni att införa regler för nya tilltänkta registrarer som i praktiken innebär att de registrarerna som finns idag är de vi kommer ha framöver.

Jag har länge funderat på vad som gör en bra registrar och hur man kan bygga och tillhandahålla smidiga tjänster för domäninnehavare. Jag har till och med lekt med tanken på att starta en egen registrarverksamhet.

Fram tills nu har vilket företag som helst kunnat ansöka om att bli registrar. Efter en rigorös screening av lämplighet och teknik från Internetstiftelsens sida kunde dessa företag få rättigheter att handla med .se och .nu-domäner. Men när jag nyligen läste igenom de nya villkoren, noterade jag en ny sektion:

Från och med juni 2024 finns krav på att registraren har minst 50 unika registrerade domäninnehavare under .se och/eller .nu. Detta innebär i praktiken att när du ansöker om att bli registrar behöver du vara återförsäljare åt en befintlig registrar och ha befintliga kunder som innehar .se och/eller .nu-domäner.

Detta extra stycke och kravet innebär att det i praktiken aldrig mer kommer kunna starta en verksamhet vars primära syfte är att vara en registrar. Endast riktigt stora byråer och liknande kommer att ha möjligheten att ansöka.

Vilka berörs då av detta? Förmodligen väldigt få – få ansökande och ännu färre slutkunder. Men på sikt tror jag att detta kan ställa till massiva problem för domänbranschen. Branschen är redan extremt konsoliderad, då den största aktören (Loopia) i flera år har tagit över domänverksamheten från sina konkurrenter och till och med från .SE Direkt (Internetstiftelsens egna domäntjänst “back in the day”). I praktiken är marknaden redan ett oligopol som omöjliggör nytänk och konkurrens.

De senaste 90 dagarna registrerades nästan 50 000 domäner1. Av dessa så registrerades nästan 36 000 genom de fem största (Loopia, One, 1 API, InterNetX och Name SRS), alltså över 70%. Som Internetstiftelsen själva skriver: "Detta innebär i praktiken att när du ansöker om att bli registrar behöver du vara återförsäljare åt en befintlig registrar" – av de fem stora så är det endast Loopia (2 kr/domän...) och Name SRS som erbjuder den typen av robusta återförsäljningsprogram för att ens göra detta möjligt.

Kort sagt – väldigt tråkigt att se detta villkor. Även om man själv inte startar något, hindrar det andra med bra idéer.

När du hanterar dina domäner, välj gärna bort de stora aktörerna. Ta en titt på t.ex. Inleed (snabbt växande "mellanstor" aktör) eller Rymdweb, schysstare priser, vilker och support.


  1. Data ifrån Internetstiftelsen, perioden 7:e april 2024 t.o.m. 5:e juli 2024.