Vad kostar det att anlita en webbutvecklare?

Marcus Olsson,

Ett par, tre gånger i veckan så blir jag kontaktad av mindre företag och ibland även privatpersoner som kommer med webbprojekt som de önskar ha genomförda – vilket såklart är jätteroligt. Men ofta innehåller mailet (eller telefonsamtalet) frågan "vad kostar det?".

Det är här man ofta stöter på det första hindret – att räkna ut priser och kostnader för ett webbprojekt är inte att gå efter en lista som specificerar priser och tider, så som:

  • Nytt Wordpress-tema: 30h
  • Responsiv design för befintligt Wordpress-tema: 20h
  • Webbapplikation: 30h

Det vore såklart smidigt, men på både gott och ont är varje projekt unikt.

Hur jag arbetar

Jag brukar först diskutera igenom projektet noga med den blivande klienten/kunden, för att gå igenom vilka krav som finns för projektet och vilka funktioner som önskas. Detta momemtet är förmodligen en av de viktigaste punkterna under hela projektet för att få alla involverade nöjda med resultatet.

Därefter så tittar jag på kringliggande krav; vilka tekniska krav finns, kan man återanvända kod som redan finns, antingen från en befintlig webbplats, eller kanske programvaror eller moduler som finns open source? Vilken plattform är det frågan om, kommer programvaror att behöva licensieras?

Efter de här stegen har jag en rimlig uppfattning om vilken tidsåtgång det är frågan om och vilka extra kostnader som behövs för projektet, och kan därför skriva en offert.

I offerten brukar jag inkludera den faktiskt beräknade tidsåtgången, samt en "extratid" på 20%. Den extratiden är för oförutsedda händelser som kan inträffa under projektets gång, oftast att klienten ångrar sig gällande design och/eller funktioner och önskar fler korrekturomgångar.

Men faktum är att i åtta av tio projekt så används inte den extra planerade tiden.

Önskar du en prisuppskattning för ett kommande projekt?

Har du ett webbprojekt som du önskar genomföra? Du är alltid välkommen att kontakta mig för att påbörja en diskussion – inga projekt är för små eller stora.