Too scared to write a line of code

Marcus Olsson,

Känner igen mig i mångt och mycket, sitter på tok för länge och går igenom best practises och nya, smartare och bättre tillvägagångssätt – istället för att faktiskt bara sätta mig ner och koda.

Uppdaterad 1 okt 2013 – länk tyvärr död