Finns behovet av ett tidrapporteringsverktyg?

Marcus Olsson,

Jag har i mellandagarna slutförst arbetet på ett litet verktyg jag har jobbat på till-och-från de senaste veckorna – ett enkelt tidrapporteringsverktyg för att förenkla rapportering och fakturering emot mina kunder.

Problemet

Jag har ända sedan jag började frilansa för 10 år sedan bifogat ett enklare tidsprotokoll tillsammans med fakturorna till mina kunder/klienter.

Tiden i sig sjävt har jag alltid fört på Post It-lappar och i anteckningsböcker (även provat automatiska appar som Harvest o.s.v. men upplever att det funkar mycket dåligt när man hoppas fram och tillbaka mellan flera projekt och kunder en vanlig arbetsdag, tar mer tid än vad det sparar) där jag skriver stödord för vad jag faktiskt har jobbat på. Sedan sammanställs detta i Numbers som exporteras som en PDF för att bifogas med fakturan.

Problem blir det dock när jag kanske är inblandad i ett halvt dussin projekt och sub-projekt för en och samma kund när jag ska sammanfatta i slutet av dagen – vilken uppgift på vilket projekt vad det jag jobbade på en viss tid?

Ofta kan jag ta Github till hjälp där i 99% all kod lagras, men även där blir knepigt om/när det är utspritt mellan olika repon och branches.

Lösningen: Timekeeper

Timekeeper är appen jag har byggt. Där jag enkelt kan hålla isär klienterna, månader och projekt. Dessutom så kan jag enkelt koppla ett eller flera repon till klienten för att direkt i rapportvyn se vilka händelser som har skett ett visst datum genom Githubs API:er.

Vy för period

Tidrapporteringsvy

Som bonus kan jag dessutom be min AI-modell summera det utförda arbetet i ett-par-tre meningar.

AI-generering av commits

Slutligen så kan jag exportera ut tidrapporten som en PDF och bifoga med fakturan precis som vanligt.

Export av PDF

Projektet är byggt med TALL-stacken – såklart. Roligt att arbete med det nya Livewire 3 (även om jag inte är jätteförtjust i hur de har ändrat hur modeller och objekt bindas i komponenterna, jag har släppt ett enkelt paket, olssonm/livewire-synthesizer för att underlätta detta.)

Någon annan som är intresserad?

Jag har byggt Timekeeper för att vara väldigt anpassat efter hur jag jobbar, men jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle vara intresserad av att veta hur andra jobbar – och om detta projektet kanske är tillämpningsbart för dem. Om det skulle finnas intresse så skulle det förmodligen vara värt att omvandla det till en plattform som fler/andra också kan använda.

Skjut gärna iväg ett mail eller skicka en Tweet (är det "ett X" nu förtiden?) och dela med dig av hur du jobbar och om du skulle vara intresserad av att använda det här verktyget.