Swish PHP v2.0

Marcus Olsson,

I mitten av förra året släppte jag mitt paket swish-php open source. Målet var att göra det så lätt som möjligt att ta emot betalningar med Swish i PHP och Laravel.

Från början så var paketet utvecklat för att snabbt och enkelt använda .p12-certifikat för autentisering emot Swish – något som Swish stödjer fullt ut, men som visade sig vara ett litet problem på t.ex. nyare Ubuntu versioner (22.04 LTS m.fl. som använder OpenSSL 3) – något som jag har fått många support-mail kring.

Därför släppte jag nyligen v2.0 där tanken är att det ska vara lite lättare att använda vanliga .pem-certifikat istället (vilket var fullt möjligt v1.0 också, men kanske inte riktigt lika intuitivt).

Det är bara att skapa ett nytt Certificate-objekt och därefter en ny klient;

1use Olssonm\Swish\Certificate;
2use Olssonm\Swish\Client;
3 
4$certificate = new Certificate(
5 '/path/to/client.pem',
6 'client-passphrase',
7 '/path/to/root.pem' // Can also be omitted for "true" to verify peer
8);
9$client = new Client($certificate, $endpoint = Client::TEST_ENDPOINT)
1use Olssonm\Swish\Certificate;
2use Olssonm\Swish\Client;
3 
4$certificate = new Certificate(
5 '/path/to/client.pem',
6 'client-passphrase',
7 '/path/to/root.pem' // Can also be omitted for "true" to verify peer
8);
9$client = new Client($certificate, $endpoint = Client::TEST_ENDPOINT)

Att uppgradera v1.0 till v2.0 är trivialt och går på ett par minuter, jag gjorde det precis själv för esignering.se. En fullständig "upgrade guide" finns på Github.

Fullständiga release notes hittar du här.

Happy coding!