Swish-PHP är nu open source

Marcus Olsson,

För ett par månader sedan implementerade jag Swish-betalningar på esignering.se (något som jag bl.a. skrev om i ett tidigare inlägg.)

Medan jag hittade ett par paket och exempel som hjälpte mig på vägen så fann jag inget som passade mina krav till punkt och pricka. Därför utvecklade jag en egen lösning som uppfyllde mina krav – denna lösningen är nu uppstädad och redo för en publik release via Github och Packagist.

Det är alltså fritt fram att använda paketet i dina egna PHP-lösningar, för t.ex. Wordpress-plugins, Laravel-baserade webbshoppar m.m. under MIT-licensen.

Vad är Swish-PHP?

Swish-PHP är precis som det låter, en Swish-implementering för att kunna ta betalt med Swish i PHP. Paketet har även service providers och liknande för att snabbt komma igång i Laravel.

Så för att installera kör helt enkelt:

1composer install olssonm/swish-php
1composer install olssonm/swish-php

För Laravel kan du även publicera konfigurationen för att förenkla förfarandet:

1php artisan vendor:publish --provider="\Olssonm\Swish\Providers\SwishServiceProvider"
1php artisan vendor:publish --provider="\Olssonm\Swish\Providers\SwishServiceProvider"

Därefter så kan man börja ta betalt så enkelt som:

1use Olssonm\Swish\Facades\Swish;
2use Olssonm\Swish\Payment;
3 
4$result = Swish::create(new Payment([
5 'callbackUrl' => 'https://callback-url.com',
6 'payeePaymentReference' => 'XVY77',
7 'payeeAlias' => '123xxxxx',
8 'payerAlias' => '321xxxxx',
9 'amount' => '100',
10 'currency' => 'SEK',
11 'message' => 'My product',
12]));
1use Olssonm\Swish\Facades\Swish;
2use Olssonm\Swish\Payment;
3 
4$result = Swish::create(new Payment([
5 'callbackUrl' => 'https://callback-url.com',
6 'payeePaymentReference' => 'XVY77',
7 'payeeAlias' => '123xxxxx',
8 'payerAlias' => '321xxxxx',
9 'amount' => '100',
10 'currency' => 'SEK',
11 'message' => 'My product',
12]));

Fullständig dokumentation finns tillgänglig i repot på github.com/olssonm/swish-php. Happy coding!