SEO och AJAX

Marcus Olsson,

För ett tag sedan så postade jag ett inlägg om ett Google experiment som jag höll på att genomföra för mitt examensarbete.

Syftet var att testa vad resultatet blir om man följer Googles riktlinjer för att göra AJAX-drivna webbapplikationer sökbara av Googles sökspindlar (känt som "Google AJAX Crawling Scheme"), och hur detta resultatet skiljer sig ifrån "vanliga" AJAX-drivna webbapplikationer.

Hela rapporten kan jag inte publicera ännu då den är inne för granskning hos en examinator för tillfället, men jag kan visa upp resultatet.

Hur man får sin AJAX-drivna webbapplikation indexerad av Google

Ajaxa.se som jag satte upp för experimentet visar på att AJAX-drivna webbapplikationer kan bli indexerade precis likadant som vanliga webbplatser, så länge som man följer AJAX Crawling Scheme. Prova att göra en Google sökning på site:ajaxa.se så ser du att den webbplatsen har blivit indexerad likt vilken annan webbplats som helst.

Vid den Google-sökningen ser man också att URL:erna till webbsidorna ser lite "speciella" ut, det finns en "hashbang" (#!) i dem. Det är här i magin ligger.

På ajaxa.se så är alla länkarna som hämtar data via AJAX markerade med en sådan hashbang. Användaren klickar på länken, och JavaSript:et ser till så att rätt data hämtas. Men om Googles sökspindel kommer in på sidan och följer länken, t.ex. "#!tekniken-bakom-webbplatsen" – så kommer sökspindeln att "översätta" hashbang:en till "_escaped_fragment_". Länken som sökspindeln försöker följa, och alltså försöka hämta från servern är då alltså:
"?_escaped_fragment_=tekniken-bakom-webbplatsen".

Så kort sagt, för att få din AJAX-drivna webbplats indexerad av Google så behöver man tekniskt sett endast genomföra ett par enkla steg:

  • Alla länkar som hämtar data via AJAX markeras med en hashbang (#!)
  • Se till att servern kan tolka parametern "_escaped_fragment_"
  • Datan som hämtas med "_escaped_fragment_" ska vara samma som visas för länken som är markerad med en hashbang.

Snart kommer jag att publicera rapporten i sin helhet, under tiden kan du läsa mer om AJAX Crawling Scheme på developers.google.com.

(Uppdaterad 1 okt 2013 – somliga länkar döda)