Länkar till ett Google-experiment

Marcus Olsson,

Jag håller just nu på och skriver mitt examensarbete (b-nivå), och som en del utav detta så håller jag på och genomför ett par tester och experiment där jag testar för att se hur man kan få Google att indexera AJAX-drivna webbsidor och webbapplikationer.

Här är länkarna till de två olika experimenten, de finns här för att förhoppningsvis påskynda indexeringen hos Google:

ajaxa.se
ajaxb.se

(Uppdaterad 1 okt 2013 – länkar bortplockade)