ProHockeyIQ

Marcus Olsson,

Äntligen dags att presentera ett projekt som jag har jobbat på under en längre tid nu med en skara mycket duktiga människor.

ProHockeyIQ är en plattform där hockeyspelare och hockeylag kommer att kunna hitta varandra – tänk er ett match.com eller LinkedIn endast för hockeyspelare och hockeylag.

Plattformen kommer att fylla en viktig funktion, då det idag är bevisat svårt för spelare att komma i kontakt med lag – och likaså för lag att hitta spelare, särskilt då spelare från utlandet.

Idag lanserade vi en enkel landningssida för att mer i detalj pejla intresset för applikationen, samt sprida information via det brukliga Twitter, Facebook och blogg.

Skarp lansering kommer att ske senare under våren.

Kommer även förhoppningsvis i framtiden kunna skriva lite om tekniker och andra lösningar som vi använder oss utav.

Uppdaterad 2022-02-20; länkar borttagna då projektet har gått under.