Mer på Github

Marcus Olsson,

För ett par månader sedan började jag att försöka open source:a så mycket kod som möjligt från tidigare projekt.

Det har gått lite långsamt kanske, främst då det ändå tar tid att paketera, dokumentera och testa koden på ett snyggt sätt. Men det går framåt i alla fall – nyligen så släppte jag det senaste paketet "Blockip" som bl.a. låter en att blockera anrop från förutbestämda IP-adresser.

De flesta paketen är i PHP (och främst för Laravel) och finns därför på Packagist. Allt annat finns som alltid på Github. Enjoy!