GitHub

GitHub – platsen där de allra flesta utvecklarna väljer att spara och versionshantera sin kod. GitHub grundades 2008 och var länge helt fristående, men köptes 2018 upp av Microsoft.

GitHub driver även flera andra tjänster och produkter, bl.a. tidigare kodeditorn Atom och AI-modulen Copilot.

GitHub Copilot går live

GitHubs AI-assisterande modul Copilot har nu lämnat sin beta och blivit en fullfjädrad kommersiell tjänst. $10 kostar det i månaden, något som i mitt tycke det är väldigt värt.

RIP Atom 2015-2022

Github har nu utannonserat att de kommer att avsluta utvecklingen av deras populära editor Atom. December 2022 så kommer projektet att stängas ner och arkiveras.

GitHub Copilot

Jag har i ett par dagar testkört Githubs Copilot – deras AI-lösning och verktyg för kodstöd. Och det är redan nu väldigt imponerande teknik.

Mer på Github

Jag fortsätter att försöka open source:a så mycket av min tidigare kod som möjligt.

FuckItJS

Använd FuckItJS om du vill tvinga webbläsaren att tolka Javascript vare sig den vill eller inte.