Frontendutvecklare eller front end-utvecklare?

Marcus Olsson,

Det här problemet uppkommer jämt och ständigt, hur skriver man benämningen på den utvecklaren som arbetar med de delarna av webben som användaren använder?

Jag har sett en rad olika alternativ, där frontendutvecklare och frontend-utvecklare förmodligen är de två vanligaste, följt av front end-utvecklare. Men vad är egentligen rätt?

För att reda ut det här så behöver vi börja med den engelska delen, "front end".

I engelskan så slår man inte alls ihop ord lika ofta som i svenskan, och man kan följa de här skrivreglerna för att se vad som är rätt. Under "Rule 1" ser man att:

To check whether a compound noun is two words, one word, or hyphenated, you may need to look it up in the dictionary. If you can't find the word in the dictionary, treat the noun as separate words.

Efter en sökning på wiktionary så ser man att alla tre formerna, front-end, front end och frontend, visserligen återfinns. Men endast front end listas som en icke-alternativ form. Därför bör man se den som det rätta.

Även på Merriam Webster så står front end med beskrivningen:

1: a unit in a computer system devoted to controlling the data communications link between terminals and the main computer and often to the preliminary processing of data
2: a software interface (as a graphical user interface) designed to enable user-friendly interaction with a computer

Där frontend endast rättar till front end.

Det var den engelska delen, den svenska är betydligt lättare – i svenskan skriver man som bekant ihop utländska ord med ett svenskt med hjälp ev ett bindestreck, t.ex. helpdesk-medarbetare.

Rätt torde således vara front end-utvecklare.

Uppdaterad 27/9-2012

Upptäckte en intressant sak i sökresultaten dessutom:

Front end