Command line Russian roulette

Marcus Olsson,

För modiga Linux-användare:

1[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*
1[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo *Click*

Via Stackoverflow