GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya direktiv för datalagring av personuppgifter som blev ny grundlag den 25:e maj 2018. Tanken är att lagen ska ge bättre skydd och rättigheter av EU-medborgarnas digitala uppgifter.

GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

2FA och GDPR

I svallvågorna av GDPR så väljer nu många digitala tjänster att implementera olika 2FA (tvåfaktorautentisering)-lösningar.

Nytt projekt – Scrive GDPR

Ett av de senaste projekten jag har haft nöjet att jobba på är ett för Scrive; en GDPR-portal för att förenkla hanteringen av användarnas rättigheter.

GDPR

En snabb genomgång om vad GDPR innehåller och innebär för både företag och slutkunder.