Investeringsplattform

Under en längre tid har jag drivit utvecklingen av en avancerad plattform för att hantera kompletta flöden för investeringar i onoterade bolag. Applikationen hanterar integrationen mellan digitala mallar, elektroniska signeringar och kundernas färdiga/signerade dokument.

Allt detta gjordes tidigare manuellt, men har nu alltså helt och hållet automatiserats, när kundbasen har mångdublats på kort tid har detta sparat väldiga resurser.

Hösten 2022 släpptes 2.0 som ger kunderna större möjligheter att få en egen överblick av sina investeringar samtidigt som administratör gavs än fler funktioner för bland annat avancerad kundsegmentering och filtrering.

Projektet är utvecklat med TALL-stacken (Tailwind, Alpine.js, Laravel, Livewire.)

Mentions

Vissa delar i gränssnittet samt kunddetaljer har ändrats i följande skärmdumpar.

Investeringsplattform kundvy

Investeringsplattform erbjudande

Investeringsplattform kundkort

← Tillbaka till projekten