Marcus OlssonFrilansande webbutvecklare

Privacy policy

Svenska

Denna webbplats använder Google Analytics för att samla in och processera besöks- och användningsstatistik. Informationen samlas in anonymt genom IP-maskning och förstörs helt inom 12 månader.

Läs mer om hur jag jobbar med GDPR och personuppgifter

English

This website uses Google Analytics to collect and process visitor and usage statistics. The information is collected anonymously via IP-masking and is completely destroyed within 12 months.

Read about how I work with GDPR and personal data (in Swedish)