Marcus OlssonFrilansande webbutvecklare

Privacy policy

// Svenska

Denna webbplats använder Google Analytics för att samla in och processera besöks- och användningsstatistik. Informationen samlas in anonymt genom IP-maskning och förstörs helt inom 12 månader.

Läs mer om hur jag jobbar med GDPR och personuppgifter

// English

This website uses Google Analytics to collect and process visitor and usage statistics. The information is collected anonymously via IP-masking and is completely destroyed within 12 months.

Read about how I work with GDPR and personal data (in Swedish)