GDPR

Vi lever i en digital värld och ekonomi där personuppgifter spelar en stor och viktig roll. Minst lika viktigt är att hantera kunders data på bästa sätt.

Även om jag är driver ett väldigt litet företag så tar jag hanteringen av personuppgifter på största allvar. I mitt arbete som webbutvecklare jobbar jag alltid för att skydda dessa uppgifter enligt branchstandarder och bästa praxis.

I mina projekt med kunder

Om ett aktuellt projekt lagrar någon typ av personuppgifter byggs alltid systemen så säkra som möjligt samtidigt som t.ex. databaser designas efter att vara enkla att förstå för att underlätta framtida utdrag för att låta slutkunderna utöva sina digitala rättigheter så som att ändra, flytta och radera sin data.

Verktyg som kan användas är t.ex. kryptering, SSL-certifikat och nedlåsta servrar bakom brandväggar för att ha ett extra lager av säkerhet.

Som underleverantörer väljer jag främst att jobba med företag inom EU, men när detta inte lämpar sig eller efter kunders önskemål så har jag avtal (så kallade DPA- och PUB-avtal) uppsatta med flera stora aktörer för att säkerställa att lagarna inom GDPR efterföljs. Exempel på dessa företag är:

I egna projekt och övriga fall

Även i mitt egna företag och för mina egna projekt hanteras personuppgifter så varsamt som möjligt. Likt projekt för mina kunder designas och byggs alltid mina egna produkter efter bästa praxis för säkerhet och skydd av användarnas personliga integritet.

Jag lagrar alla mina direkta kunders uppgifter på krypterade diskar (både lokalt och i somliga fall i molnet). Jag erbjuder mina kunder att fullt ut utöva sina digitala rättigheter i de fall då de t.ex. inte strider emot t.ex. bokförings- och skattelagar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur jag jobbar med personuppgifter, personlig integritet och vad jag gör för att efterfölja GDPR – då kan du när som helst kontakta mig.