Världens mest irriterande robot

Marcus Olsson,

Forskare vid Ishikawa Oku Laboratory har konstruerat en robot som alltid vinner i stex-sax-påse (eller "janken" på japanska). Hur gör den detta? Jo, den fuskar – roboten läser av sin motsåndares hand och väljer sten, sax eller påse en millisekund efter att motståndaren har gjort sitt val.

Via kottke.org