Tummen upp för linnéuniversitetet

Marcus Olsson,

Jag har snart studerat till webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet i Kalmar i en termin – på distans. Och jag är mer nöjd än vad jag någonsin trodde att jag skulle vara.

Snart närmar jag mig mina 30 första poäng, och jag tror stenhårt på att läsa på distans via internet kommer att stå för en enormt stor del av framtidens studier.

Innan jag började skolan så läste jag utomlands under nästan två år, följt utav två år av arbete. Sedan beslutade jag mig för att det var dags att läsa till någonting som jag verkligen ville bli, och då föll valet naturligt på webbprogrammering – och Linnéuniversitetet verkade ha det mest stabila programmet, dessutom hade jag bara hört gott om deras distansstudier.

Hur fungerar det att studera på distans vid Linnéuniversitetet?

Att läsa på distans via Linnéuniversitetet är så nära som att läsa ”normalt” du kan komma. Föreläsningarna sänds som webcasts, och vi på distans sitter ”tillsammans” med de som läser på campus. Detta gör så att vi själva kan ställa frågor till lärarna, samtidigt som vi hör frågorna från eleverna på campus och svaren på deras frågor från läraren. Dessutom så spelas alla föreläsningarna in, så man kan lätt gå in efteråt och hämta hem dem för att se dem igen om det var något man missade.

Handledning med lärarna finns att tillgå antingen på utsatta tider, eller så kan man alltid kontakta dem via mail, Twitter, Skype eller MSN.

Uppgifter, prov och tentor sköts också via internet. Inte ett enda papper har vi fått ut ännu, och jag misstänker att det kommer att fortsätta så. Pdf:er över uppgifterna finns ju förvisso att skriva ut om man så önskar, men än så länge har jag inte sett någon anledning till att göra det.

Nackdelar?

Självklart så finns det nackdelar med att studera på distans, men de flesta beror på hur du är som person.

En stor sak kan vara det att eftersom att du kan se på föreläsningarna när du vill, så kanske du drar dig för att gå upp klockan 8 på morgonen för att se den – och så kanske det aldrig blir av. Att studera på distans handlar mycket om disciplin, du måste själv strukturera upp dina dagar då det inte finns några obligatoriska föreläsningar. Detta är ingen problem för mig, men för många kan det vara väldigt svårt att komma in i.

En annan nackdel kan vara studiekamraterna. Du har inte alls samma typ av kontakt med dem då man studerar på distans. I min klass så sker den mesta kontakten via Facebook, Twitter och till viss del via chatt:en under föreläsningarna. Om man som jag bor i en stad där inga andra i klassen bor (de flesta bor i mitt fall i någon av ”the big three”, Stockholm, Göteborg, Malmö) så kan det vara svårt att organisera en ”meet up”. Här igen så beror det mycket på hur du är som person om du klarar dig utan campus-miljön eller ej.

Framtiden

Webbprogrammering är ett ämne som sköts fruktansvärt bra hemifrån. Att lära sig programmera, och sedan att koda hemsidor eller programmera applikationer är något som väldigt sällan kräver handledning eller möte med en fysisk person. Jag tror på att i framtiden så kommer en majoritet av alla liknande ämnen att studeras på distans – fördelarna överväger nackdelarna mångdubbelt.

Vissa former av utbildningar kommer självklart att vara svårt att genomföra på distans. Men t.o.m. att lära sig ett språk går att studera heltid på distans idag (mycket tack vare innovationer utav t.ex. Rosetta Stone med sitt Rosetta Studio), ett ämne som man i vanliga fall anser måste lära sig genom kontakt med människor.

Jag är i alla fall övertygad om att när jag tar min examen så kommer jag vara helnöjd med min utbildning.

Vill du veta mer?

Mer om webbprogrammerarprogrammet läsa på webbprogammerare.se, mer om Linnéuniversitetet kan du läsa på deras webbsida – https://lnu.se/.

Om du har planer att söka programmet går det självklart bra att kontakta mig med frågor också om det är något du undrar över.