Synka dina Atom-inställningar med Dropbox

Marcus Olsson,

På sistone har jag mer och mer börjat använda mig av Githubs egna editor Atom för mina projekt – efter att ha varit en flitig Sublime-använda under säkert fem år, minst.

Man kan tycka att med en modern editor, skapad av världens största fil- och versionhanteringstjänst borde ha någon form av synkronisering inbyggt – men så är inte fallet, vilket är väldigt frustrerande om man behöver jobba på flera datorer. Men tack vare Dropbox (eller förmodligen annan valfri fildelningstjänst) så går det att lösa relativt enkelt.

Börja med att flytta Atom-inställningarna till Dropbox.

1$ mv ~/.atom ~/Dropbox/Apps/Atom
1$ mv ~/.atom ~/Dropbox/Apps/Atom

Därefter så skapar vi en symlink från den nya mappen på Dropbox (behövs göras på varje dator som ska hämta inställningarna från Dropbox).

1$ ln -s ~/Dropbox/Apps/Atom ~/.atom
1$ ln -s ~/Dropbox/Apps/Atom ~/.atom

Ny synkroniseras alla inställningar, packages och annat mellan dina datorer.