Spåra klick med Google Analytics

Marcus Olsson,

Google Analytics är ett fantastiskt bra verktyg, och den erbjuder långt fler funktioner än vad man först kanske tror.

Om man har en webbplats med många utgående länkar kan det vara en idé att försöka spåra klicken på dem för att få än mer relevant statistik – så att man kan göra sin sida ännu bättre. Med lite Javascript är det enkelt fixat.

Direkt under den vanliga Analytics-koden så är det bara att klistra in:

1<script type="text/javascript">
2 function recordOutboundLink(link, category, action) {
3 _gat._getTrackerByName()._trackEvent(category, action);
4 setTimeout('document.location = "' + link.href + '"', 100);
5 }
6</script>
1<script type="text/javascript">
2 function recordOutboundLink(link, category, action) {
3 _gat._getTrackerByName()._trackEvent(category, action);
4 setTimeout('document.location = "' + link.href + '"', 100);
5 }
6</script>

Vad man gör är att helt enkelt tala om för Google Analytics att registrera klick; vilken länk som ska spåras, i vilken kategori, samt namnet på länken. Det ligger också en ”delay” på 0,1 sekunder (som besökaren inte märker av), detta för att Google ska hinna registrera den korrekt.

T.ex. så har man kanske en personlig webbsida där man länkar till sitt Youtube-konto, för att ta redo på hur många som klickar på en youtube länk på ens sida så lägger man in den här lilla koden innanför a-taggen:

1onClick="recordOutboundLink(this, 'Outbound Links', 'Youtube');return false;"
1onClick="recordOutboundLink(this, 'Outbound Links', 'Youtube');return false;"

Nu talar man om Analytics att ”på klick registrera den här som en utgående länk med namnet Youtube”.

I sitt Google Analytics-konto så hittar man all den här datan under Content - Event Tracking.