Ny webb (igen)

Marcus Olsson,

Det har nästan blivit någon udda vana att kasta ut min webbplats och bygga en ny var 24:e månad. Så här är jag igen, med version 5.0 av marcusolsson.me.

Vad som fick mig att jobba för det denna gång var att mina egna plugins för Jekyll (som drev min gamla webbplats) använde API:er som numera är deprikerade, vilket i sin tur ledde till att jag hade en enda dator som kunde bygga webbplatsen. Skulle någonting hända där så riskerade jag att förlora möjligheten att skriva nya inlägg och bygga webbplatsen – koden var helt enkelt inte vidare portabel.

Teknik

Än en gång är det statisk HTML som är the name of the game här (använde tidigare även SecondCrack för att generera webbplatsen), men nu har det en egen liten app som jag har byggt som hanterar detta åt mig.

Plattformen (kallar den för "Shogun" just nu) är PHP baserad och använder flera komponenter ifrån Laravel-ramverket, detta passar mig väldigt bra då jag ändå jobbar med Laravel dagligen.

Shogun läser helt enkelt in Markdownfiler med YAML front matter (100% kompatibel med Jekyll för övrigt), parse:ar dessa som Laravel Collections, bygger dem med Laravel Blade för att till sist spotta ut en statiskt HTML-sida.

Ett enkelt kommando bygger hela webbplatsen per automatik och självklart kan processen triggas via Gulp.js (med draghjälp från Laravel Elixir) när jag gör ändringar och uppdateringar av resurser så som JS, SCSS m.m.

1$ php shogun build
1$ php shogun build

Shogun

En stor fördel med att ha sin helt egna plattform som är utformad efter ens egna behov är att det går extremt snabbt att generera; mellan 0,4 och 0,6 sekunder för att generera hela sajten med sina ~450 sidor.

Passade även på att designa om sajten, men annars är strukturen och annat väldigt mycket som tidigare.

Framtiden

Målet är givetvis att jag ska ha möjlighet att open source:a hela projektet, men just nu är det väldigt skräddarsytt för min egna webbplats. Men det är på G.

Gamla marcusolsson.me

Skärmdumpar på marcusolsson.me genom tiderna – mest som en backup för framtiden.

marcusolsson.me gammal 4 Tidigare version av marcusolsson.me, 2014-2016

marcusolsson.me gammal 3 Marcusolsson.me som lanserades 2013

marcusolsson.me gammal 2 Marcusolsson.me från 2011

marcusolsson.me gammal 1 Marcusolsson.me 2009-2011 – då med helt annan design