Laravel 5.7

Marcus Olsson,

Laravel 5.7 är nu släppt med ett par mindre och större ändringar och såklart förbättringar.

Bland det kanske största för oss som har jobbat med Laravel sedan 3.x- och 4.x-dagarna att resource-strukturen har ändrats något – borta är helt enkelt asset-mappen. Ingen stor ändring alls rent tekniskt, men blir ändå något man får vänja sig vid nya projekt.

En annan ändring som kan ha potentiellt större påverkan på ens applikationer att Route::redirect() numera ger en HTTP 302 som svar istället för som tidigare 301, istället finns nu Route::permanentRedirect() att tillgå.

Nyheter finns det också såklart; numera ingår t.ex. dump-server "straight out of the box" genom beyondcode/laravel-dump-server. Vidare så kan man nu äntligen på ett enklare vis hantera ens paginering (Larvel docs) genom onEachSide:

1{{ $posts->onEachSide(5)->links() }}
1{{ $posts->onEachSide(5)->links() }}

Tidigare var man tvungen att antingen extend:a paginator-klassen alternativt hantera logiken direkt i vyn – blev alltid lite stökigt.

Rullar ens applikation redan nu på Laravel 5.6 bör det i de allra flesta fallen inte vara någon större uppdatering, men testa (som alltid) noga. Läs också den officiella upgrade-guiden för att se samtliga ändringar som kan orsaka eventuella problem.

Happy coding!