Kiva

Kiva är en organisation som förmedlar lån till personer i länder och områden där det saknas tillgång till kapital och traditionella bankväsenden för att öka chanserna att forma sin egna framtid.

Jag har donerat till Kiva sedan augusti 2014 – hittills handlar det om ca. 20 000kr i lån och donationer (augusti 2016).

Min Kiva.org-profil.

Jag stödjer nu Kiva.org

Jag stödjer nu Kiva.org, en organisation som förmedlar mikrolån till personer som annars saknar tillgång till kapital.