Just delete me

Marcus Olsson,

Robb Lewis heter utvecklaren som ligger bakom Just delete me, en katalog med länkar dit man kan gå för att radera sina konton på diverse tjänster.

Det som är extra intressant med Just delete me är dock att de är kategoriserade efter hur svårt det faktiskt är att radera sitt konto. Sidan visar att hos t.ex. Wordpress.com, Steam och Netflix kan man inte ens radera sitt konto, medan t.ex. Skype och Spotify har gjort det väldigt svårt och krångligt.

Sedan om de resterande företagen verkligen raderar dina uppgifter eller ej när du plockar bort kontot – det är en helt annan fråga.

Läs mer: Robb Lewis blogg