Bättre Analytics för AMP

Marcus Olsson,

AMP (Accelerated Mobile Pages) har snart funnits i två år – och medan det för det mesta är en relativt smidig och effektiv specifikation för att snabba upp webbsidor för mobila enheter så finns det fortfarande vissa brister och tillkortakommanden.

En av dem är att Google Analytics dels är svårt att implementera och att det även kan ge delvis felaktiga siffror.

Fram tills nu så skapas ett unikt klient id när man besöker en AMP-sida, går besökaren sedan över till en "vanlig" sida med standardbiblioteket för Google Analytics så skapas ett nytt klient id – vilket såklart kan ge missvisande information och minskar spårbarheten något.

Men nu så erbjuder Google möjligheten att spåra klient id:t mellan AMP och icke-AMP-sidor med en enkel kodbit:

Inom <head>-taggen på ens AMP-sidor:

1<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">
1<meta name="amp-google-client-id-api" content="googleanalytics">

Och på ens standard-sidor så uppdaterar man helt enkelt sin ga-kod:

1ga('create', 'UA-xxxxxx-x', 'auto', {'useAmpClientId': true});
1ga('create', 'UA-xxxxxx-x', 'auto', {'useAmpClientId': true});

Man måste givetvis sätta upp Analytics som vanligt genom den något krångliga JSON-koden på ens AMP-sidor:

1<script type="application/json">
2{
3 "vars": {
4 "account": "UA-xxxxxx-x"
5 },
6 "triggers": {
7 "trackPageview": {
8 "on": "visible",
9 "request": "pageview"
10 }
11 }
12}
13</script>
1<script type="application/json">
2{
3 "vars": {
4 "account": "UA-xxxxxx-x"
5 },
6 "triggers": {
7 "trackPageview": {
8 "on": "visible",
9 "request": "pageview"
10 }
11 }
12}
13</script>

Efter att detta är gjort så bör man då alltså se att antalet besökare sjunker något i statistiken (förutsatt att man har besökare på ens AMP-sidor då såklart) då Analytics spårar en enda klient mellan sidorna istället för som tidigare två stycken.

Om (eller när) man vill se data unikt för AMP-besökare så går givetvis det också genom att t.ex. sätta upp ett segment (pro tip: AMP-besökare har alltid data source/ds=AMP):

Google Analytics AMP

Läs mer i Google Analytics-bloggen och spana in hjälpartikeln/dokumentationen.