Enklare zip-leveranser med Git

Marcus Olsson,

Jobbar du på projekt eller med klienter som önskar ha leveranser som zippade paket, men ändå sköter versionshanteringen med Git? Slösa då inte tid på att sortera och lägga till/ta bort filer som ska med.

$ git archive

Med git archive så kan du använda redan existerande inställningar i t.ex. din .gitignore-fil för att generera en .zip (eller tar, bzip2 etc.)

T.ex:

1git archive -o archive.zip HEAD
1git archive -o archive.zip HEAD

Detta skapar helt enkelt archive.zip från din nuvarande HEAD-branch. Mycket smidigt och enkelt.

Har du någon gång laddat ner en .zip från Github via "Clone or Download / Download as ZIP" så är det samma struktur på filen.

Läs mer om git archive i den officiella dokumentationen, eller kör $ git archive --help.

Ett tips är också att spana på attributet export-ignore om du väldigt gärna vill slippa t.ex. att få med .gitignore-filer och liknande i din zip. Om hur detta fungerar finns det också mer att läsa i dokumentationen.