Elfrågan i valet 2022

Marcus Olsson,

Elpriser och elförsörjningen har blivit ett hett ämne inför valet den 11:e september. Men hur frågan hanteras och de direkta missuppfattningen och misstolkningarna bland främst politikerna men även många väljare är direkt skrämmande. Många gånger undrar man helt enkelt om politikerna är okunniga eller bara vill plocka poäng genom något som närmast är lögner och desinformation (hur skevt det än kan vara hoppas jag på det sistnämnda för vår framtid.)

I alla fall, jag har snöat in mig ordentligt i elfrågan sedan i vintras när jag byggde elchock.se där jag har försökt förstå varför priserna är som de är och hur jag själv kan påverka mitt elavtal och min elfaktura. Så på inget vis är jag expert, men vill ändå lista de vanligaste myterna och felaktigheterna.

Jag inser även att jag har bättre föreutsättningar än många andra när det kommer till att dra ner på energiförbrukningen, nybyggd villa som drar lite energi (Västra Götaland, 125m2 med en uppskattad förbrukning på 11000kWh per år). Därtill håller jag på och byter till timprisavtal och har diverse lösningar för att flytta konsumtionen till de timmarna då elen är extremt billig.

Med allt det ur vägen, låt oss börja.

Har vi energibrist i Sverige?

Nej! Faktum är att vi har en enorm överproduktion, under 2022 har vi exporterat nästan 25% av all vår produktionskapacitet – mest i hela EU1. Både mätt som procent av produktion och antal TW/h.

Men vi eldar ju olja!

Ja, men det är inte för vår egen skull. Utan om EU's energimarknad (alltså andra länder som vi delar elnät med) behöver den extra energin så blir det helt enkelt för lönsamt för att inte starta upp Karlshamnsverket.

Den som försöker få dig att tro att vi eldar olja för att täcka vårt egna behov, eller för att vi eldar olja istället för kärnkraft luras. Olja eldar vi vid effekttoppar ute i Europa, till enorm monetär vinning.

Sverige har Europas dyraste el

Nej. Dyr är den, men somliga länder har det värre.

Moderaterna om kärnkraft Bild från euenergy.live. Visar elpriserna den 5:e september 2022. Just denna dag råkar Sverige ha bland de lägsta i EU.

Elen skulle vara billigare om vi hade kvar Ringhals 1 och 2!

Kanske, men förmodligen inte – i alla fall inte nämnvärt.

Den studien2 som oftast pekas på talar endast om priserna under hösten 2021 (du har säkert hört exempel som "vi skulle haft 30-45%% lägre pris om vi inte skulle stängt reaktorerna").

Medan det skulle säkert även nu påverkat priserna något även nu så är det flera saker man villigt bortser ifrån.

 • Rapporten talar för att anledningen priserna skulle varit lägre är helt enkelt kapacitetsbristen ut i Europa, vi skulle inte kunna få ut tillräckligt med effekt vilket i sin tur skulle sänkt kostnaderna här i Sverige.
 • Detta var innan Rysslands invasion av Ukraina, Tyskland m.fl. täckte då sitt egna energibehov genom rysk gas.
 • I samma rapport nämns det att om vindkraft skulle tillförts i samma omfattning så skulle vi haft 35-50% (alltså ännu bättre pris) lägre kostnader under motsvarande period. Detta utelämnas såklart.
 • Det kanske största; rapporten tar inte alls hänsyn till eventuella kostnader för fortsatt drift, ny energiproduktion, lönsamheten eller tillgänglighet (Ringhals 1 och 2 hade runt 65-70% tillgänglighet vid nedstängningen) eller liknande. Vad detta i teorin betyder är att ja, förmodligen skulle vi kunnat producera mer el, men det är omöjligt att säga om det ens skulle varit lönsamt (och därmed om kraftverket ens skulle varit igång), eller om det skulle påverkat elpriserna i Sverige på sikt.

Lower electricity prices in the autumn of 2021 do not necessarily mean lower average prices to consumers over a longer time period, nor that more generation would necessarily lower total societal costs.

Så de som viftar med den rapporten – nej tack.

Moderaterna om kärnkraft Inlägg av Moderaterna på Facebook. Gör väldiga antaganden, och inte heller helt sanna.

Vad som skulle ske efter 2025 och 2026 när de två reaktorernas livslängd skulle gått ut, det skulle vara intressant att få svar på från Moderaterna. De skulle alltså förmodligen ändock stått stilla i flera år och krävt renoveringar i miljardklassen, igen, pengar som skulle läggas på elpriset

Sverige ska ha ett elområde med samma låga pris

Det vore kanske bra, och vi hade det så innan 2011. Danmark anmälde Sverige till EU-kommissionen 2006 då vi bröt mot EUs energiregler genom att Svenska kraftnät artificiellt begränsade elen söderut för att behålla den på hemmaplan och justera priserna vintertid 3.

Detta gillades såklart inte av Danmark som var tvungen att köpa elen mycket dyrare än vad vi behövde göra.

Somliga partier föreslår nu någon form av protektionistisk elmarknad där vi ska behålla vår el för vår egna marknad. Men det är en fruktansvärt dum idé; dels så omöjliggör det EUs klimatmål då ren energi behöver vara tillgänglig för alla länder. Och om vi inför någon form av exporttullar på svensk el och därmed bryter mot den fria marknaden inom EU, vad gör då andra länder för sina tillgångar som läggs på export till Sverige?

Sedan kan man anta att Sverige som stor elexportör bör kunna förhandla rabatter inom EU med tanke på att vi bor i ett kallt land och behöver mer el för uppvärmning än många andra länder, samtidigt som vi är EUs största exportör. Men som med allt annat, den nöten lämnar jag till de kunniga.

Vadå Putin-priser? I Norrland är ju elen billig!

Ja, kommer man med påståenden som denna så är man inte den vassaste kniven i lådan (som den energipolitiska talespersonen för Moderaterna).

Anledningen är väldigt enkel; Norrland är inte direkt kopplad till Europas elmarknad på kontinenten, och produktionen sker på hemmaplan med dessutom tämligen få konsumenter där det är enkelt att få ut energin. Detta gör att den fria marknaden (något som tyvärr Moderaterna inte har hör talas om på sistone) inte har intresse av att buda upp elpriserna, det är helt enkelt inte lönsamt.

Carl-Oskar Bohlin Carl-Oskar Bohlin, Moderaternas energipolitiska talesperson. Skämtar han, eller är det han som är skämtet? Kul att i ena meningen klaga på höga elpriser, sedan att priset är för lågt i Norrland...?

Men hur ska vi få lägre elpriser?

Det är svårt och kommer att ta lång lång tid. Billiga poänger från politiker just nu med kraftigt utbyggd kärnkraft kommer ta år, förmodligen decennier innan de bär frukt. Så egentligen handlar det minst lika mycket om att effektivisera vår förbrukning och påverka andra länder.

I slutändan så är inte antal öre per kW/h det viktiga, utan priset som man ska betala på fakturan från elbolaget.

 1. Sol- och vindkraft går (relativt) snabbt att bygga och koppla på. Skulle vi dessutom ha tillräckligt med vindkraft kan vi i teorin framöver kunna använda våra vattenmagasin som batterier där vi lagrar potentiell kraft, där vi släpper på vattenkraften när det är dåligt med vind. Södra Sverige måste acceptera vindkraft.
 2. Hushåll behöver bli mer energieffektiva. Byta ut till moderna energisnåla uppvärmningssystem och intelligenta lösningar för förbrukning när kostnaderna är låga på elbörsen.
 3. Övriga EU-länder behöva bygga upp egna stabila system som inte förlitar som på gas från diktaturer.
 4. Se över våra skatter på elen, eventuellt ha fasta tillägg/punktskatter (t.ex. som i fallet med energiskatten) i stället för en procentuella (m.a.o. se över t.ex. momsen)

På sikt, liksom hur somliga elnät (kanske på fel grunder) idag inför taxor baserade på effekttoppar, kommer vi förmodligen se att alla hushåll går över till timprisavtal, så tekniken egentligen finns för att till stor del jämna ut konsumtion över dygnets 24 timmar.

Sedan jag skrev detta inlägget ser det ut som om EU dessutom kommer att enas om att frikoppla elpriset ifrån priset från el producerat på gas, vilket minskar marginalerna för icke-gasproducerad el och lär dra ner priserna något – läs mer på politico.eu.

Och allt detta tjatet om kärnkraft

Högerut verkar man tro att kärnkraft är någon form av magisk kula för elpriserna, och de vill gärna koppla ihop nedstängningen av Ringhals till energipriserna. Och det är ju så enkelt att köpa – verkar så lätt?

Men först behöver man reda ut ett par punkter som de gärna inte talar om.

 • Vi har haft en folkomröstning i Sverige där vi röstade för att kärnkraften skulle avvecklas. Rätt eller fel o.s.v. kan man diskutera. Men det var ett val, och såklart har det påverkat samtliga regeringars beslut därefter (inklusive Reinfeldt I & II).
 • Kärnkraftverk är enormt dyra och tar lång tid att bygga. Ett bygge idag blir förmodligen inte färdigt förens slutet på 2030-talet om man sätter ner spaden idag, och kostnaderna kommer såklart att reflekteras i elpriset.
 • Det var Vattenfall beslutade att stänga Ringhals 1 och 2, helt enkelt för att det inte var lönsamt. Spelade Socialdemokraternas regeringspolitik in i lönsamheten? Ja, förmodligen. Liksom tidigare borgliga regeringars. Men även om det skulle varit lönsamt för stunden så kan man inte sia om det skulle vara det idag.

Att ställa frågan idag om man vill ha mer kärnkraft är nästintill icke-relevant (jag tittar på dig, "Utfrågningen" i SVT). Om man kan ersätta den med andra säkrare, smartare och billigare energislag så är snarare frågan "varför?".

Helt realistiskt så är förmodligen kärnkraft en del av elmixen en bra tid framöver, oavsett om man renoverar nuvarande nästan 50 år gamla reaktorer eller om man bygger nya.

Men det löser inga problem idag.

Slutligen – elpriskompensation

Dumheter. Det är också "lustigt" att se två liberala partier (Moderaterna och Liberalerna Folkpartiet) gå till val på någon form av kompensation för elpriserna eller t.o.m. ett högkostnadsskydd, där helt enkelt skattepengar ska betala konsumtion.

Liksom den kompensationen som betalades ut under vintern/våren 2022 så är denna typ av förslag riktigt dåliga, helt enkelt för att det gynnar mest dem som inte drar ner på sin elanvändning utan fortsätter att förbruka mycket även om elkostnaderna är höga. I Sverige som verkligen ligger i framkant i miljö, energi och (vad jag tror och hoppas) förmåga och vilja att ändra sina vanor för att få ner sina kostnader så kan vi inte kompensera dålig planering och ineffektivitet.

Det är långsiktiga idéer som behövs, oavsett energislag – inte någon silvertejp för att paketera något i september 2022. Det finns ett fåtal partier som istället föreslår skatterabatter och avdrag för installationer av mer energieffektiva (och miljövänliga) uppvärmingsystem, isolering etc. Billigare (och förmodligen i många fall, behagligare) för privatbostäder.

Slut på rant.