Console.table i Chrome

Marcus Olsson,

Fantastiskt användbart vid debugning av JSON och arrayer som jag hittade för ett par veckor sedan (tappat bort var jag hittade det först, ber om ursäkt för detta).

Exempel:

1var countries = {
2 "Sweden" : {
3 "area" : "449964km2",
4 "language" : "Swedish",
5 "currency" : "Swedish Krona"
6 },
7 "Norway" : {
8 "area" : "385186km2",
9 "language" : "Norwegian",
10 "currency" : "Norwegian Krone"
11 },
12 "Finland" : {
13 "area" : "338424km2",
14 "language" : "Finnish",
15 "currency" : "Euro"
16 }
17};
18
19console.table(countries);
1var countries = {
2 "Sweden" : {
3 "area" : "449964km2",
4 "language" : "Swedish",
5 "currency" : "Swedish Krona"
6 },
7 "Norway" : {
8 "area" : "385186km2",
9 "language" : "Norwegian",
10 "currency" : "Norwegian Krone"
11 },
12 "Finland" : {
13 "area" : "338424km2",
14 "language" : "Finnish",
15 "currency" : "Euro"
16 }
17};
18
19console.table(countries);

Ger:

console.table i Chrome