b-taggen i HTML5

Marcus Olsson,

Innan HTML5 så användes b-taggen flitigt för att göra fetstilt text (eller "bold"). Men i och med HTML5 används som bekant inte taggar för att formatera text på detta vis, strong och em görs dock fetstilt respektive kursiv i webbläsaren – men syftar rent semantiskt på att ordet, eller orden, är av särskild betydelse.

På grund av detta så antog jag att b-taggen var "deprecated" i HTML5.

Men av en slump så såg jag att b-taggen förekom i källkoden på Twitter.com, med HTML5-doctype:en. "Har de gjort fel?" undrade jag.

1<b class="fullname">Marcus Olsson</b>
1<b class="fullname">Marcus Olsson</b>

Från källkoden på Twitter.com

Efter lite efterforskande hittade jag dock en rad artiklar som visade på att b-taggen fortfarande är giltig, men har ett helt annat syfte i HTML5; taggen är numera något som kallas för "stylistically offset". Den saknar helt något semantiskt värde, utan ska endast användas – likt span – för att formatera text via CSS för att rent stilistiskt visa något för användaren/läsaren.

Notera att b-taggen fortfarande formateras som fetstilt text i de flesta (om inte alla) webbläsare även med HTML5-doctype:en, men då det är endast är en stilmarkering som saknar semantisk betydelse skulle man lika väl kunna formatera den som kursiv, röd text eller något helt annat.

Eller som whatwg.org förklarar:

The b element represents a span of text to which attention is being drawn for utilitarian purposes without conveying any extra importance and with no implication of an alternate voice or mood, such as key words in a document abstract, product names in a review, actionable words in interactive text-driven software, or an article lede.

Se även fler bra exempel på html5doctor.com.