Akiyoshi's illusion pages

Marcus Olsson,

En fantastisk samling av visuella illusioner, eller "anomalous motion illusion" som Akiyoshi själv kallar dem för.

Via: Hacker News