Marcus OlssonFrilansande webbutvecklare

Laravel-tips del 5 – model binding med relationer

Ett tips som sparar tid i enklare applikationer som inte kräver mycket manipulation med data som ska sparas i databasen.

Ponera att man har sin vanliga Users-tabell:

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->string('email')->unique();
  $table->string('password', 60);
  $table->rememberToken();
  $table->timestamps();
});

Och en user_metas-tabell för att spara undan användarnas personliga data:

Schema::create('user_metas', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->integer('user_id')->unsigned();
  $table->string('name');
  $table->string('phone');
  $table->timestamps();

  // Relationship
  $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
});

Använder man sedan den traditionella Form-helpern (illuminate/html innan Laravel 5, och numera LaravelCollective/html), så ser man väldigt ofta något liknande det här i sin blade-template:

{!! Form::model($user, ['route' => ['users.update', $user->id], 'method' => 'put']) !!}
  {!! Form::label('email', 'E-mail') !!}
  {!! Form::text('email', null) !!}
  {!! Form::label('name', 'Name') !!}
  {!! Form::text('name', null) !!}
  {!! Form::label('phone', 'Telephone') !!}
  {!! Form::text('phone', null) !!}
{!! Form::close() !!}

Och i controllern:

public function update(Request $request, $id)
{
  $user = User::findOrFail($id);
  $user->email = $request->input('email');
  $user->save();

  $user->userMeta->name = $request->input('name');
  $user->userMeta->phone = $request->input('phone');
  $user->userMeta->save();

  return redirect(route('users.index'));
}

Men – om man nu vill göra det snabbt och enkelt, så är det bra att känna till att man enkelt kan kombinera model-binding tillsammans med sin data betydligt smidigare:

// edit.blade.php
{!! Form::model($user, ['route' => ['users.update', $user->id], 'method' => 'put']) !!}
  {!! Form::label('email', 'E-mail') !!}
  {!! Form::text('email', null) !!}
  {!! Form::label('user_meta[phone]', 'Name') !!}
  {!! Form::text('user_meta[phone]', null) !!}
  {!! Form::label('user_meta[name]', 'Name') !!}
  {!! Form::text('user_meta[name]', null) !!}
{!! Form::close() !!}

// UserController.php
public function update(Request $request, $id)
{
  $user = User::findOrFail($id);
  $user->fill($request->except('user_meta'));
  $user->save();

  $user->userMeta()->save($request->input('user_meta'));

  return redirect(route('users.index'));
}

Se till att sätta $guarded till [] eller liknande om du vill använda dig av fill().

Ju fler fält det rör sig, destå mer kod tjänar man på den här metoden.


Kategorier

Laravel PHP Programmering

Tidigare inlägg
Deprecating our AJAX crawling scheme

Relaterade inlägg
Projekt 1 – NIBE
l5-very-basic-auth – nu över en halv miljon nedladdningar
PHP 8

🏠 Tillbaka till artiklarna