Artiklar från
april 2014

The Heartbleed Bug

En stor säkerhetslucka i OpenSSL som används för att kryptera trafik har hittats. Heartbleed kallas den för.