Marcus OlssonFrilansande webbutvecklare

PHP Pro Tip III: Standardvärde för nycklar i en array

När man skickar variabler till en funktion i PHP brukar man som bekant skriva likt på detta vis:

function addition($number1, $number2, $number3) {

}

Och om man vill att de variablerna ska ha ett standardvärde i funktionen:

function addition($number1 = 10, $number2 = 20, $number3 = 30) {

}

Dock så blir detta väldigt plottrigt efter ett tag, men det finns ett väldigt effektivt sätt att använda arrayer för samma syfte.

function addition($numbers = array()) {
  $default = array(
    'number1'  => 10,
    'number2'  => 20,
    'number3'  => 30
  );

  $numbers += $default;
}

Nu skickar vi $numbers som en array istället. Och i och med
$numbers += $default; slår vi ihop de två arrayerna – och de nycklarna som saknar värde får ett från $default. Väldigt användbart i de fallen man skriver metoder som ska kunna ta emot många variabler, men vill samtidigt ha möjligheten att använda standardvärden (defaults). Snyggt, bra och enkelt.


Kategorier

PHP PHP Pro Tip Programmering

Tidigare inlägg
MacBook Pro Retina Display infographics

Relaterade inlägg
l5-very-basic-auth – nu över en halv miljon nedladdningar
GitHub Copilot
6 månader – 6 projekt

🏠 Tillbaka till artiklarna